Превоз на комплектни товари (FTL)

Превозът на комплектни товари или „full truck load“ (FTL) е оптимално решение, когато имате достатъчно стока, за да запълните цяло транспортно средство. Използва се също при наличието на бързооборотни стоки или опасни товари, когато времето за пристигане от точка А до точка Б е от ключово значение. Това Ви предоставя множество предимства – Вашата пратка пътува самостоятелно, тоест времето се съкращава поради няколко причини: не изчаквате напълването на превозното средство до пълен обем, не се налагат отклонения за разтоварването на други пратки или прегрупирането им. Това е най-бързият начин товарът да пристигне до дестинацията си.

× Пишете ни!