Дървени въглища

Отвън: Парчета с различни размери
Цвят: Черен
Пепел: <4%
Влажност: <8%
Въглерод: > 80%
Дърво: Дъб и Габър
Опаковки: 3; 5; 10кг или Биг Бег

× Пишете ни!