ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (LTL)

Εάν η επιχείρησή σας προϋποθέτει καθημερινές αποστολές στην ημεδαπή και στην Ευρώπη, αλλά τα φορτία αυτά δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως «Πλήρες φορτίο φορτηγού», η βέλτιστη λύση για σας είναι η ομαδική αποστολή (LTL) από την  SKV Industries Μ.ΕΠΕ. Αυτό το είδος μεταφορών έχει πολλά πλεονεκτήματα: εμείς μεριμνούμε την υλικοτεχνική υποστήριξη και μ’ αυτόν τον τρόπο υποβοηθάμε το καθημερινό εμπόριο, που απαιτεί ταχύ ρυθμό διεκπεραίωσης. Βασίζεστε σε άψογη ακρίβεια ως προς την προμήθεια εξαρτημάτων και εμπορευμάτων από και για παραγωγούς, οικοδομικών υλικών για έργα ή γραφεία, διαφόρων εμπορευμάτων, που πρέπει να φτάσουν γρήγορα τον προορισμό τους στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Με μας θα βρείτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη και ευελιξία, που θα σας επιτρέψουν σταθερότητα.
× Пишете ни!