ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ «ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ»

Η μεταφορά «Πλήρες φορτίο φορτηγού» ή „full truck load“ (FTL) αποτελεί βέλτιστη λύση, όταν έχετε αρκετά εμπορεύματα, για να γεμίσετε όλο το όχημα. Χρησιμοποιείται και στην περίπτωση των εμπορευμάτων ευρείας κατανάλωσης ή των επικίνδυνων εμπορευμάτων, όταν ο χρόνος άφιξης από το σημείο Α στο σημείο Β είναι σημαντικής σημασίας. Αυτό σας δίνει πολλά πλεονεκτήματα: το φορτίο σας ταξιδεύει μόνο του και ο χρόνος είναι συντομότερος λόγω μερικών αιτιών: δεν περιμένετε το όχημα να γεμίσει, δεν επιβάλλονται αποκλίσεις για την εκφόρτωση άλλων εμπορευμάτων, δεν επιβάλλεται νέα ομαδοποίηση. Αυτός είναι ο πιο γρήγορος τρόπος το φορτίο να φτάσει τον προορισμό του.
× Пишете ни!